Events in English
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Juli
1 juli - 1 juli
11:00 - 11:45

Plats

Jönköpings län ? en smart arena,Strandvägen, H 552


Direktlänk

JU på Almedalen: Framtidens pedagoger. Lärarförsörjning när skolväsendet digitaliseras

Paneldiskussionen tar sin utgångspunkt i den nationella strategin för digitalisering av skolväsendet, som regeringen antog i oktober 2017. Det övergripande målet för strategin är att skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt, för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever för att främja kunskapsutvecklingen och egaliteten.

Läs mer här!


Arrangör: Jönköping University
1 juli - 1 juli
13:30 - 14:15

Plats

Jönköpings län ? en smart arena Strandvägen H552


Direktlänk

JU på Almedalen: Krock eller kommunikation? Interkulturell kompetens och social hållbarhet

Hur kan ökad interkulturell kompetens hos studenter och utbildare bidra till utveckling? Under det här seminariet diskuteras hur vi kan bidra till ett jämlikt samhälle, utan orättfärdiga skillnader och hur vi skapar social hållbarhet. Den barriär en kulturkrock innebär kan minskas, överbryggas och undanröjas genom bättre kunskap om olika kulturer. 

Läs mer här!


Arrangör: Jönköping University
2 juli - 2 juli
12:00 - 13:15

Plats

Jönköpings län ? en smart arena Strandvägen H552


Direktlänk

JU på Almedalen: En tandläkarutbildning, med nya digitala utbildningstekniker

Går det att starta en tandvårdsutbildning med banbrytande digitalt utbildningskoncept – i en interprofessionell miljö med tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor? Det här seminariet fokuserar på hur vi ska kunna möta bristen på tandläkare, speciellt i landsortsområdena, och vad som behöver göras. 

Läs mer här!


Arrangör: Jönköping University
2 juli - 2 juli
15:30 - 16:00

Plats

Jönköpings län ? en smart arena,Strandvägen, H 552


Direktlänk

JU på Almedalen: Framtidens äldreboende i en attraktiv och tillgänglig region

Ett seminarium om framtidens äldreboende och hur det kan utformas utifrån vård, bebyggd miljö samt smarta hjälpmedel. Digitaliseringen skapar nya möjligheter till flexibla lösningar, digitala möten och bedömningar samt effektivare kontakter, liksom utvecklingen av olika robotiserade lösningar där hushålls- och vårdrobotar redan är en verklighet i delar av världen. 

Läs mer här!


Arrangör: Jönköping University
2 juli - 2 juli
16:30 - 17:15

Plats

Jönköpings län ? en smart arena,Strandvägen, H 552


Direktlänk

JU på Almedalen: Hur kan forskning och utbildning i samverkan bidra till en smart region?

Evenemanget tar avstamp i ett seminarium där industrins betydelse för regionens välstånd, och behovet av ett dynamiskt och hållbart näringsliv som innefattar industriföretag med spetskompetens, debatteras. Satsningen på forskningsmiljön SPARK vid Jönköping University presenteras med exempel på pågående projekt som visar hur forskning och utbildning i samverkan bidrar till att utveckla regionen.

Läs mer här!


Arrangör: Jönköping University
4 juli - 4 juli
09:00 - 09:45

Plats

Jönköpings län ? en smart arena,Strandvägen, H 552


Direktlänk

JU på Almedalen: Tvärs över en kontinent på enbart solenergi. Ett innovativt studentprojekt

Hur kan studenter bidra till en hållbar framtid och hur kan de inspirera unga att läsa tekniska utbildningar? Det är två frågor sin JU Solar Team vill bidra till en debatt kring eftersom JU Solar Team vill bidra med hållbarhet, innovation och inspiration till nästkommande generationer och motivera ungdomar att läsa teknik. De berättar om sitt projekt, den kommande tävlingen och sina utmaningar samt hur de vill jobba med innovation.

Läs mer här!


Arrangör: Jönköping University