Events in English
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

Januari
24 januari - 24 januari
12:00 - 13:00

Plats

B7030 and Zoom


Direktlänk

CeFEO Research Seminar presented by Julia Grimm

CeFEO Research Seminar presented by Julia Grimm


Arrangör: Centre for Family Entrepreneurship and Ownership
28 januari - 28 januari
09:00 - 15:00

Plats

-


Direktlänk

Rektorsakademi Träff 3

Rektorsakademin är ett gemensamt initiativ som tagits av länets skolchefer med syfte att erbjuda kompetensutveckling till länets rektorer som har genomgått rektorsprogrammet. Satsningen vänder sig till rektorer i alla verksamhetsformer. Rektorsakademin samordnas av Kommunal utveckling i samarbete med Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping (HLK) som också är värd för satsningen.

Kontakt: Samverkanschef Jesper Boesen - jesper.boesen@ju.se


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
Februari
7 februari - 7 februari
08:30 - 09:30

Plats

Online - contact for zoom link


Direktlänk

MMTC Breakfast meeting

Monthly information meeting for MMTC members


Arrangör: Media, Management and Transformation Centre
7 februari - 7 februari
12:00 - 13:00

Plats

B7030 and Zoom


Direktlänk

CeFEO Research Seminar presented by Mansoor Ahmed

CeFEO Research Seminar presented by Mansoor Ahmed


Arrangör: Centre for Family Entrepreneurship and Ownership
21 februari - 21 februari
12:00 - 13:00

Plats

B7030 and Zoom


Direktlänk

CeFEO Research Seminar presented by Bart Henssen

CeFEO Research Seminar presented by Bart Henssen


Arrangör: Centre for Family Entrepreneurship and Ownership
25 februari - 25 februari
13:00 - 15:00

Plats

Meddelas senare


Direktlänk

Slutseminarium - Mari Ylenfors

Välkommen på Slutseminarium för Mari Ylenfors!

Läsgrupp:

  • diskutant: Kristina Hellberg, universitetslektor, Lnu.
  • granskare 1: Catarina Schmidt, docent, JU.
  • granskare 2: Andrea Atterström, Karin Ekelund Bybro doktorander HLK.

Titel:
Undervisningspraktiker för flerspråkiga elever som möter svårigheter i läs- och skrivutvecklingsprocessen – främjande, förebyggande och åtgärdande insatser

Beskrivning:
Licentiatuppsatsen undersöker skolors arbete med flerspråkiga elever som möter svårigheter med läsning och skrivning utifrån olika aspekter: främjande arbete, förebyggande arbete för att reducera läs- och skrivsvårigheter, identifiering av läs- och skrivsvårigheter samt stödinsatser för att utveckla elevers läs- och skrivförmåga. Licentiatuppsatsen består av två delstudier. Delstudie 1, en enkätstudie, ger en övergripande bild av en kommuns skolors beskrivning av arbetet och delstudie 2, en fallstudie i två verksamheter, som ger en mer djupgående beskrivning och förståelse för en skolas arbete. 

Ytterligare information kontakta Karolina Boberg


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
Mars
7 mars - 7 mars
12:00 - 13:00

Plats

B7030 and Zoom


Direktlänk

CeFEO Research Seminar presented by Adele Berndt

CeFEO Research Seminar presented by Adele Berndt


Arrangör: Centre for Family Entrepreneurship and Ownership
18 mars - 18 mars
09:00 - 15:00

Plats

-


Direktlänk

Rektorsakademi Träff 4

Rektorsakademin är ett gemensamt initiativ som tagits av länets skolchefer med syfte att erbjuda kompetensutveckling till länets rektorer som har genomgått rektorsprogrammet. Satsningen vänder sig till rektorer i alla verksamhetsformer. Rektorsakademin samordnas av Kommunal utveckling i samarbete med Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping (HLK) som också är värd för satsningen.

Kontakt: Samverkanschef Jesper Boesen - jesper.boesen@ju.se


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
19 mars - 19 mars
10:00 - 14:00

Plats

JU


Direktlänk

Öppet hus på Jönköping University

Planerad dag för fysiskt Öppet hus på Jönköping University, även med en eventuell digital variant. Mer information kommer i början av 2022.
 


Arrangör: Jönköping University
21 mars - 21 mars
12:00 - 13:00

Plats

B7030 and Zoom


Direktlänk

CeFEO Research Seminar presented by Edward Gillmore

CeFEO Research Seminar presented by Edward Gillmore


Arrangör: Centre for Family Entrepreneurship and Ownership
April
4 april - 4 april
12:00 - 13:00

Plats

B7030 and Zoom


Direktlänk

CeFEO Research Seminar

CeFEO Research Seminar 


Arrangör: Centre for Family Entrepreneurship and Ownership
18 april - 18 april
12:00 - 13:00

Plats

B7030 and Zoom


Direktlänk

CeFEO Research Seminar

CeFEO Research Seminar 


Arrangör: Centre for Family Entrepreneurship and Ownership
21 april - 21 april
09:00 - 16:00

Plats

-


Direktlänk

SPARKs årskonferens 2022

Mer information kommer.


Arrangör: Tekniska Högskolan
Maj
2 maj - 2 maj
12:00 - 13:00

Plats

B7030 and Zoom


Direktlänk

CeFEO Research Seminar

CeFEO Research Seminar 


Arrangör: Centre for Family Entrepreneurship and Ownership
13 maj - 13 maj
09:00 - 15:00

Plats

-


Direktlänk

Rektorsakademi Träff 5

Rektorsakademin är ett gemensamt initiativ som tagits av länets skolchefer med syfte att erbjuda kompetensutveckling till länets rektorer som har genomgått rektorsprogrammet. Satsningen vänder sig till rektorer i alla verksamhetsformer. Rektorsakademin samordnas av Kommunal utveckling i samarbete med Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping (HLK) som också är värd för satsningen.

Kontakt: Samverkanschef Jesper Boesen - jesper.boesen@ju.se


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
16 maj - 16 maj
12:00 - 13:00

Plats

B7030 and Zoom


Direktlänk

CeFEO Research Seminar presented by Naveed Akhter

CeFEO Research Seminar presented by Naveed Akhter


Arrangör: Centre for Family Entrepreneurship and Ownership
30 maj - 30 maj
12:00 - 13:00

Plats

B7030 and Zoom


Direktlänk

CeFEO Research Seminar presented by Miguel Gil

CeFEO Research Seminar presented by Miguel Gil


Arrangör: Centre for Family Entrepreneurship and Ownership
Juni
13 juni - 13 juni
12:00 - 13:00

Plats

B7030 and Zoom


Direktlänk

CeFEO Research Seminar presented by Mona Ericson

CeFEO Research Seminar presented by Mona Ericson


Arrangör: Centre for Family Entrepreneurship and Ownership