November
23 november 2023 - 23 november 2023
17:00 - 20:00

Plats

HLK


Skolchefernas stipendieutdelning

Partnerskapet Kommunal Utveckling - utbildning i region Jönköpings län har inrättat ett stipendium, som utdelas årligen till lärarstuderande vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping. Syftet är att särskilt uppmärksamma och stimulera studenter som utför ett examensarbete av hög kvalitet och med ett praktiknära fokus. Stipendiet utdelas för genomfört och godkänt examensarbete på grund- och avancerad nivå. Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast uppdaterad: 2023-06-28 08:37