November
21 november 2023 - 21 november 2023
15:00 - 16:30

Plats

Hb221 och plan 4


Professorsintroduktion - Annette Hill

Välkomna på professorsintroduktion med Annette Hill, ny professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid HLK. Professorsintroduktionen inleds med en föreläsning där hon presenterar sin forskning och avslutas med en frågestund ledd av en moderator. Under frågestunden bjuds på mingel med lättare förtäring på plan 4. 
 Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast uppdaterad: 2023-09-27 07:05