November
21 november 2023 - 21 november 2023
10:30 - 12:30

Plats

-


Forskningsplan seminarium - Joakim Edvinsson

Joakims forskning har anknytning till JA. Seminariet kring forskningsplanen arrangeras av Forskarskolan på Hälsohögskolan.

Välkommen!Arrangör: The Jönköping Academy
Senast uppdaterad: 2023-10-30 16:25