November
20 november 2023 - 20 november 2023
15:00 - 17:00

Plats

-


Halvtidsseminarium - Jane McGrath

Janes forskning har anknytning till JA. Halvtidsseminariet arrangeras av Forskarskolan på Hälsohögskolan.

Välkommen!Arrangör: The Jönköping Academy
Senast uppdaterad: 2023-11-23 17:03