Mars
10 mars 2016
10:00 - 12:00

Plats

Forskarskolan


Forskningsplansseminarium - Hälsa och Vårdvetenskap

Carolina Bergerum har sitt forskningsplansseminarium.Arrangör: Hälsohögskolan