Mars
17 mars 2016
13:00 - 15:00

Plats

Forskarskolans konferenserum 1, Hälsohögskolan


CHILD Forskningsseminarium

Forskningsseminarium. Granskning av doktorand Lena Olssons avhandling inom socialr arbete. Avhandlingen berör barn med lindrig utvecklingsstörning och deras familjer i syfte att kartlägga familjers behov av stöd och service samt i vilken utsträckning behoven möts. Alla intresserade välkomna, kontakta cecilia.allegrind@ju.seArrangör: Hälsohögskolan