Mars
17 mars 2016
12:00 - 13:30

Plats

Hälsohögskolan


Lunchseminarium masterprogram på Hälsohögskolan

Kom och lyssna på något av våra lunchseminarier och få information om våra magister-/ och masterprogram samt specialistsjuksköterskeutbildningar.

 

Schema

12.00-12:45, sal Forum Humanum

Magisterprogram i omvårdnad

Specialistsjuksköterskeprogrammen

12.00-12:45, sal Ga931

Magisterprogram i oral hälsovetenskap

12.00-12:45, sal Ga527

Magisterprogram i arbetsterapi

12.00-12:45, sal Ga934

Magisterprogram i socialt arbete

12.45-13.30, sal Gc310

Masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd


12.45-13.30, sal Gd307

Magisterprogram i gerontologi

Nordic Master’s Degree Programme in Gerontology

 

Sugen på gratis lunch till seminarierna?

Om du föranmäler dig till Master Week bjuder vi på Wrap och dryck vid föreläsningen.

Anmäl dig till här, senaste fredagen den 11 mars.Arrangör: Hälsohögskolan