December
9 december 2018
10:00 - 13:00

Plats

Högskolan Halmstad


Disputation - Socialt arbete

Doktorand Mia Jormfeldt försvarar sin doktorsavhandling.Arrangör: Hälsohögskolan