December
6 december 2018
16:00 - 17:30

Plats

E1405


Personlig marknadsföring och karriärplanering (6/12)

Trender, personlig marknadsföring och karriärplanering. Den framtida arbetsmarknaden ställer stora krav på att man ska ha ett personligt varumärke och att du kan marknadsföra det. Hur gör du det? Och varför?

OBS: Föreläsning hålls på engelska.

Andreas Torén, karriärvägledare.

Anmäl dig på www.ju.se/careercenterArrangör: Career Center