September
1 september 2018
15:15 - 16:00

Plats

Hc113


Docentföreläsning - fil.dr Margareta Adolfsson

Margareta Adolfsson håller sin docentföreläsning

 

Barns delaktighet i vardagssituationer

Barns delaktighet i vardagssituationer har fått ett ökat utrymme i forskning kring barn i behov av särskilt stöd. Begreppet delaktighet innebär inte endast att vara fysiskt närvarande utan också att verkligen kunna vara involverad och engagerad i det som pågår. Sedan 2007 bidrar WHO’s Internationella Klassifikation av Funktionstillstånd, Funktionshinder och Hälsa, Barn- och Ungdomsversionen (ICF-CY) med ett gemensamt språk och struktur för beskrivningar av barns och ungas fungerande. Den interaktiva ICF-CY modellen visar omgivningens betydelse för barns engagemang och därmed också utveckling.

 

Föreläsningen lyfter fram hur klassifikationen på olika sätt kan användas i kartläggning och problemanalys, främst för barn med funktionsnedsättning. Den utgår från projekt genomförda inom landet men också i samverkan med USA och Sydafrika.

 

Förfriskningar och snacks kommer att serveras efter föreläsningen.

 Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation