September
1 september 2018
13:00 - 15:00

Plats

Hc 318


Den vetenskapliga kunskapens många ansikten

Bernt Gustavsson, professor i Pedagogisk filosofi på NTNU, Norges tekniskt-naturvetenskapliga universitet i Trondheim. Tidigare professor i Utbildning och demokrati på Örebro universitet.

Detta är det första seminariet i serien Vetenskaps filosofi som anordnas av den nationella forskarskolan Learning study—praktikutvecklande ämnesdidaktiks forskning, men är öppna för doktorander och andra intresserade vid JU.

 

Välkommen!Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation