December
8 december 2018
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Offentlig föreläsning: Grafittins spänningsfält - att bekämpa, bejaka eller bemästra?

Den 8 december ringar Björn Jonsson, Fil. dr i socialt arbete, avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete, in höstens sista offentliga föreläsning.

 

Graffiti väcker känslor. Inte sällan starka sådana. Björn Jonsson, fil. dr i socialt arbete, har följt dialogen mellan kommunala tjänstemän och graffitimålare i Jönköping sedan början av 2000-talet. Samma för- och emot-debatt tenderar att återkomma över tid. Positionerna blir lätt låsta. Bland tjänstemännen har Jonsson identifierat tre typer av stereotyper; ”bejakare”, ”bemästrare” och ”bekämpare”. Bejaka rna ser graffitin som en konstform, medan ”bemästrarna” vill begränsa graffitin till vissa platser. ”Bekämparna” ser graffittin mer renodlat som skadegörelse. I sin forskning tycker sig Jonsson se att det även bland motståndarna numera finns öppningar för just en mer nyanserad dialog. Att föreläsningen samarrangeras med just Jönköpings kommun kanske kan ses som ett bevis i sig för Björn Jonssons tes?

 

Föreläsningen samarrangeras med Jönköpings kommun.

 

Fri entré och föreläsningen går att se live på webben via länken ju.se/offentliga (klicka in på "till livestreamingen").

 

Välkomna!

 



Arrangör: Jönköping University