November
1 november 2018
09:30 - 10:00

Plats

JTH Fojaén


Spikning - Rohollah Ghasemi

Rohollah Ghasemi, doktorand i Material och tillverkningsprocesser spikar sin doktorsavhandling!

Titel: Influence of Microstructure on Mechanical and Tribological Properties of Lamellar and Compacted Irons in Engine Applications

Välkomna till spikningsceremonin!

 Arrangör: Tekniska Högskolan