December
9 december 2018
14:00 - 16:00

Plats

Forum Humanum


Docentföreläsning Maria Henricson

Maria Henricson håller i sin docentföreläsning Sjuksköterskestudenters förväntningar på handledningsprocessen vid examensarbete – utveckling och test av mätinstrumentet STQ.

 

Välkomna!Arrangör: Hälsohögskolan