Januari
11 januari 2017
11:00 - 11:30

Plats

Röda Rummet


Spikningscermoni

Åsa Söderqvist spikar sin avhandling

"The (re)construction of home. Unaccompanied children's and youth's transition out of care"Arrangör: Hälsohögskolan