Januari
30 januari 2017
16:00 - 17:30

Plats

GA334, Hälsohögskolan


Att jobba som sjuksköterska i Norge

Career Center i samarbete med Nordisk Sykepleier Rekruttering

Sjuksköterskan Andreas Papagiannis, och rekryterare och sjukgymnast Angela Melin delar med sig av sina erfarenheter av att jobba i Norge. Föreläsning i samtalsform med möjlighet att ställa frågor.

Måndag 30 januari, 16.00-17.30, Ga334, Hälsohögskolan

Öppen för sjuksköterskestudenter  och blivande specialistsjuksköterskor!

Ingen anmälan krävs!Arrangör: Career Center