Augusti
30 augusti 2017
13:00 - 16:00

Plats

HLK


Besök av regeringens utredare angående praktiknära forskning i lärarutbildningen på HLK

Högskolan för lärande och kommunikation får under onsdagen besök av regeringens utredare Cecilia Christersson och utredningssekreterare Ingrid Edmar. Detta för att se hur en ökad samverkan kring praktiknära forskning för stärkt vetenskaplig grund i skolväsendet kan se ut. 

Porgrammet för dagen är som följer: 

13:00    Inledning och kort presentation av JU och av Högskolan för lärande och kommunikation, Stephan Rapp, Vd och akademisk ledare vid HLK

13:15    Cecilia Christersson berättar om kommittédirektivet och sitt uppdrag

14:00-16.00    Några exempel från HLK på samverkan kring praktiknära forskning. Korta presentationer, samtal och frågor under tiden
•    Från Promilleprojektet, via Modellskolan till Skolchefsinstitut – en liten tillbakablick på HLK:s samarbete med kommuner i och utanför Jönköpings län, Stephan Rapp, Therese Kaindl, lärare Ribbaskolan Gränna (Modellskolan)
•    Learning Study – en modell för praktiknära forskning och forskarutbildning, Ulla Runesson, professor i pedagogik
•    Praktikbaserad utbildningsvetenskaplig forskning vid HLK, Jesper Boesen, forskningsmiljöledare och docent i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik, Irena Hanzek, rektor Junedalsskolan Jönköpings kommun
16:00    Avslutande reflektioner kring dagen

Mötesdeltagare utöver ovan nämnda
Stefan Engberg, Utbildningschef HLK och Fausto Callegari, utvecklingsledare RUC.Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation