September
21 september 2018 - 21 september 2018
10:00 - 00:00

Plats

B1014, JIBS


Disputation - Anders Gustafsson

Anders Gustafsson disupterar sin avandling i ekonomi Industrial Policy: Political Considerations, Payoffs, and Peculiar Incentives fredagen den 21 september 2018, kl 10:00, i B1014 på JIBS. 
Läs avhandlingen på DIVA

Fakultetsopponent är Professor John S. Earle, George Mason University.

 Arrangör: Jönköping International Business School