December
4 december 2019
18:00 - 21:00

Plats

Högskolebibiloteket


Late night at the Library

Drop-in för frågor angående akademiskt skrivande och studieteknik.

I samarbete med Studieverkstaden.Arrangör: Biblioteket