December
14 december 2018
10:00 - 13:00

Plats

Forum Humanum


Disputation Dan Lundgren

Dan Lundgren försvarar sin doktorsavhandling i ämnet Välfärd och socialvetenskap i Forum Humanum.

 

Välkomna!Arrangör: Hälsohögskolan