November
23 november 2018
13:00 - 14:30

Plats

Hc113


Docentföreläsning: Marita Falkmer

Fredagan den 23 november håller Marita Falkmer sin docentföreläsning med titeln "Paving a way into post school participation"

Föreläsningen hålls under ca. 45 minuter och avrundas med en mottagning.Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation