November
29 november 2018
14:30 - 19:00

Plats

Internationella Handelshögskolan i Jönköping, vån


CeFEO HANTVERKETS ENTREPRENÖRSKAP OCH ENTREPRENÖRSKAPETS HANTVERK

Samtal kring mötet mellan praktik och teori med möbelbranschen som exempel.

Hantverk och entreprenörskap ses ofta som varandras motsatser där hantverk står för traditionsbevarande och entreprenörskap för förnyelse. I olika sammanhang - vid näringslivsträffar, på branschmöten och i museimiljöer - har Agneta Trybom, ordförande i Sveriges Tapetserarmästare och Bengt Johannisson, professor i entreprenörskap vid Linnéuniversitetet ifrågasatt denna bild. De presenterar sin argumentation som en dialog sig emellan som kommenteras och kompletteras av professor Leona Achtenhagen och lektor Kajsa Haag vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping som tillsammans med representater för företaget Karl Andersson & Söner presenterar en studie om framväxten av Scandinavian Design.

 Arrangör: Jönköping International Business School