December
4 december 2019
18:30 - 20:00

Plats

HLK Hb116


Fritidspedagogiskt seminarium - Lärare i fritidshems institutionella identitet

Fritidshemmets har en position som ett gränsland i utbildningslandskapet mellan förskola, förskoleklass och grundskola. Lärare i fritidshem balanserar ständigt sitt dubbla uppdrag som inte nödvändigtvis behöver vara motsägelsefullt, men som ofta är det. Seminariet tar avstamp i en studie om hur lärare i fritidshem skapar en gemensam förståelse av sitt uppdrag utifrån fritidshemmets position. I seminariet presenteras hur lärare upplever att det är att vara lärare i gränslandet fritidshem och hur de beskriver vilka de är och vad de gör.

Fika serveras!

Anmälan senast den 29 november till: Ingrid.Bardon@ju.se Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation