April
1 april 2019
08:30 - 10:00

Plats

Bildsalen, Ha 108, HLK


Frukost med JU Sustainability & Diversity Network

Vill du veta mer om JUs strategi relaterad till hållbarhet och mångfald - och hur du kan engager dig?

JU Sustainability & Diversity Networks styrelsen och rådgivande team välkomnar alla JU anställda och studenter till vår kvartalsvisa frukost.

Tillsammans ska vi:

  • Nätverk och dela forsknings- ochutbildningsaktiviteter samt bolla idéer
  • Design/utveckling av JU hållbarhetspriser
  • Göra oss redo för JU SDN Festival Week

Gästtalare:

JU Solar Team

Vi ser fram emot att träffa er!

 

Registrera dig här

 Arrangör: Jönköping University