November
11 november 2019
12:00 - 13:00

Plats

Hälsohögskolan, Ga 334


Inspirationsmöte - därför bör du bli utbytesstudent!

På Jönköping University är det lätt att studera utomlands. På inspirationsmötet får du veta mer om varför du bör ta chansen att bli utbytesstudent.

Inspirationsmötet gäller för studenter på Hälsohögskolan.Arrangör: Högskoleservice