September
17 september 2019
12:00 - 13:00

Plats

Hälsohögskolan, Ga 334


MFS workshop - så lyckas du med din ansökan

Informationsmöte för studenter som avser ansöka om stipendium till en Minor Field Studies (mindre fältstudie) under höstterminen - 19.Arrangör: Högskoleservice