September
6 september 2019 - 6 september 2019
10:00 - 12:00

Plats

Forum Humanum


Licentiatseminarium Elin Ekström

Elin Ekström försvarar sin licentiatuppsats i ämnet Välfärd och socialvetenskap. Välkomna!Arrangör: Hälsohögskolan