September
20 september 2019
13:00 - 15:00

Plats

Forum Humanum


Licentiatseminarium Eva Norrman Brandt

Eva Norrman Brandt försvarar sin licentiatuppsats i ämnet Välfärd och socialvetenskap. Välkomna!Arrangör: Hälsohögskolan