September
9 september 2019 - 9 september 2019
13:00 - 16:00

Plats

Forum Humanum


Suicidpreventiv dag vid Jönköping University

Den 9 september anordnar Jönköping University en suicidpreventiv dag för studenter, personal och allmänheten. 
Dagen pågår mellan 13.00-16.00 i Forum Humanum på Hälsohögskolan. 
Obligatorisk anmälan (och eventuell avanmälan) till karl.hedman@ju.se senast den 4 september.

Program för dagen:
13.00-13.10: Välkomsthälsning - tf VD för Hälsohögskolan Marie Ernsth Bravell
13.10-14.10: Suicidprevention - såhär kan du bidra och rädda liv, Elin Isfall, Brandingenjör, Räddningstjänsten i Jönköping
14.10-14.20: Forskningsprojekt om räddningstjänsternas suicidpreventionsarbete i Region Jönköpings län, Karl Hedman, Lektor, Avd. för socialt arbete

14.20-14.40: Hälsohögskolans VD-kansli bjuder på kaffe/te och kanelbulle

14.40-15.10: Självskadebeteende, Nina Gunnarsson, Lektor, Avd. för socialt arbete
15.10-15.45: Studenthälsans verksamhet, Marie Böwing Lindström, Kurator och KBT-terapeut, och Ann-Louice Jorikson, Kurator och KBT-terapeut
15.45-15.55: Avslutande ord, Landshövding Helena Jonsson
15.55-16.05: Summary in English - Suicide prevention in practice in Jönköping County, Karl Hedman, Assistant Professor, Dep. of Social WorkArrangör: Jönköping University