September
4 september 2019 - 4 september 2019
10:00 - 12:00

Plats

Kulturhuset Spira


Workshop i Klimatsamverkan

Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna i vår tid. Vi behöver både minska vår klimatpåverkan och samtidigt förbereda oss på konsekvenser av det förändrade klimatet. Utmaningen är för stor för någon organisation att möta på egen hand – vi behöver samarbeta. Men vad innebär klimatsamarbete? Vad får den att fungera eller haverera? Hur kan den effektiviseras?

Välkommen till en workshop om kommunikationens roll i klimatsamverkan. Du kommer få lyssna till en föreläsning om samverkansforskning och i en workshop även själv arbeta med de samverkansutmaningar du och din organisation står inför. Workshopen hålls av Peter Berglez, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, och Otto Hedenmo, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap, båda vid Jönköping University med inriktning mot hållbar kommunikation.

Anmälan görs till Otto Hedenmo, otto.hedenmo@ju.se.

Workshopen kommer spelas in för att i anonymiserad form användas i forskningssyfte.Arrangör: Jönköping University