September
16 september 2019 - 16 september 2019
12:00 - 13:00

Plats

HHJ Ga 334


Workshop för dig som ansökt om Minor Field Studies (MFS)

MFS - Sucsess with your application!

Det här är en MFS workshops för dig som jobbarmed en ansökan till stipendium till en Minor Field Studies (mindre fältstudie) under höstterminen - 19.

 Arrangör: Jönköping University