Oktober
29 oktober 2019 - 29 oktober 2019
17:30 - 19:30

Plats

Hc113


Rädda Barnen-föreläsning: Barnkonventionen och barns rätt till hälsa

Att arbeta med traumarehabilitering utifrån ett rättighetsperspektiv. Hör Cristian Peña Leg.psykolog, Rädda Barnens centrum för stöd och behandling.

Rädda Barnens lokalavdelning inbjuder i samverkan med ABF och JU till föreläsningar och samtal kring aktuella ämnen och teman, alla med utgångspunkt i barns och ungdomars verklighet, utmaningar och möjligheter. OBS! Begränsat antal platser.Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation