November
5 november 2019 - 5 november 2019
17:30 - 19:30

Plats

Hc113


Rädda Barnen-föreläsning Liv utan våld- medborgardialog i en komplex samhällsfråga

I Biskopsgården har stadsdelen Västra Hisingen haft en dialog om de små barnens möjligheter att växa upp i ett liv utan våld. ”Hur kan kommunen arbeta tillsammans med invånarna och låta deras kunskap, förslag och engagemang bli en del av lösningarna?” Hör: - Ulrika Stöök, socionom - Ingrid Persson, specialpedagog och handledare - Susanna Nolin, socionom Alla med lång erfarenhet från arbete i SDF Västra Hisingen i Göteborgs stad.

Rädda Barnens lokalavdelning inbjuder i samverkan med ABF och JU till föreläsningar och samtal kring aktuella ämnen och teman, alla med utgångspunkt i barns och ungdomars verklighet, utmaningar och möjligheter. OBS! Begränsat antal platser.Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation