November
19 november 2019
17:30 - 19:30

Plats

Hc113


Rädda Barnen-föreläsning Tjejer i förorten

På Råslätt tar tjejerna plats, något som gjort alla till vinnare, både i föreningslivet och i allaktivitetshuset Stadsgården. Hör Gabriella Ibrahim, områdesutvecklare, Jönköpings kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen.

Rädda Barnens lokalavdelning inbjuder i samverkan med ABF och JU till föreläsningar och samtal kring aktuella ämnen och teman, alla med utgångspunkt i barns och ungdomars verklighet, utmaningar och möjligheter. OBS! Begränsat antal platser.Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation