April
21 april 2020

Plats

Högskolan för lärande och kommunikation


SPARK Årskonferens

Välkommen till SPARKs årliga konferens – ett forum där näringsliv, akademi och offentliga aktörer möts för att diskutera hur vi tillsammans kan stärka konkurrenskraften hos regionens tillverkningsföretag.

 Arrangör: Tekniska Högskolan