Oktober
26 oktober 2020 - 26 oktober 2020

Plats

Forum Humanum


Disputation Kåre Karlsson

Kåre Karlsson disputerar på sin avhandling "Health problems and work-related stress in Swedish ambulance personnel". Opponent är Per-Olof Michel.Arrangör: Hälsohögskolan
Senast uppdaterad: 2020-10-02 12:40