Mars
4 mars 2021 - 4 mars 2021
18:30 - 19:30

Plats

Livestream


Offentliga föreläsningar - Varför presterar pojkar sämre än flickor i skolan? - och vad kan man göra för att förändra det?

Fredrik Zimmerman, lektor i i barn- och ungdomsvetenskap, Högskolan i Borås

Hur kommer det sig att pojkar som grupp presterar sämre än flickor i skolan? Denna fråga har stått i centrum för Fredrik Zimmerman, lektor på förskole- och grundlärarutbildningen vid Högskolan i Borås, under lång tid. Han har studerat skolor där betygsklyftan är stor mellan könen och vad detta kan bero på. Men framförallt har han gjort studier på skolor som lyckats minska skillnaderna i betyg och fokuserat på vad lärare gör som bidrar till skapandet av en pluggkultur bland pojkar.

Till livestreamingenArrangör: Jönköping University
Senast uppdaterad: 2021-01-07 09:38