April
22 april 2021 - 22 april 2021
18:30 - 19:30

Plats

Livestream


OBS! Framflyttad till den 2 september! Offentliga föreläsningar - Troll, älvor, vättar och skogsrå - föreställningar om folktro i populärkulturen

OBS!
Tyvärr tvingas vi flytta fram föreläsningen till den 2 september.

Tora Wall, doktorand i folkloristik, Åbo Akademi

I bondesamhällets föreställningsvärld befolkades landskapet med väsen. Under golvet bodde vättarna och i stallet arbetade tomten. I forsen spelade näcken, skogsrået härskade över skogen och trollen höll fest i berget. Tiden, samhället och landskapet har förändrats sedan dess men väsendena finns fortfarande kvar. I dagens populärkultur speglas ett stort intresse för det förflutnas folklore. Där möter vi trollen, skogsrået, näcken och de andra i nya former och laddade med symbolik som talar till vår tids behov av folklore.

Till livestreamingenArrangör: Jönköping University
Senast uppdaterad: 2021-04-21 10:28