Mars
13 mars 2021 - 13 mars 2021
08:00 - 18:00

Plats

Jönköping University


Högskoleprovet vt21

Vårens (2021) högskoleprov äger rum den 13 mars och den 8 maj.

Deltagarna får endast skriva ett av proven och anmälan är gemensam till båda provtillfällena. UHR gör fördelningen av deltagare till respektive prov.

Läs mer via denna länk. Arrangör: Extern arrangör
Senast uppdaterad: 2021-01-07 09:53