Mars
12 mars 2021 - 12 mars 2021
10:00 - 12:00

Plats

Zoom Webinar


Disputation - Roaa Salim

Disputation - Roaa Salim

Titel: Exploring the Content and Process of Automation Decisions in Manufacturing System Development Projects - A Study in the Swedish Wood Products Industry
Respondent: Roaa Salim
Forskarutbildningsämne: Produktionssystem
Opponent: Professor Anna Öhrwall Rönnbäck, Luleå Tekniska Universitet
Huvudhandledare: Professor Kristina Säfsten, JTH, Jönköping University

Välkomna!

Länk till Zoom Webinar: https://ju-se.zoom.us/j/67395889296Arrangör: Tekniska Högskolan
Senast uppdaterad: 2021-03-02 10:46