Mars
24 mars 2021 - 24 mars 2021
09:00 - 15:00

Plats

Online


Konferens om hur vi skapar digitala samhällstjänster för alla

Digitalisering och användning av digital teknik i samhället kan skapa fantastiska möjligheter för alla att ta del av våra samhällstjänster oavsett ålder, kön eller funktionsförmåga. Digitaliseringen kan också bidra till ökad inkludering och delaktighet. Men de mest utsatta riskerar att hamna utanför – något som har blivit extra tydligt i samband med coronapandemin.

Med visionen om att ingen ska lämnas utanför i det digitala samhället bjuder Region Jönköpings län in till en konferens på temat digitala samhällstjänster för alla. Konferensen riktar sig till dig som:
* Möter eller är slutanvändare och vill få inspiration om hur du kan bidra till ökad digital inkludering.
* Upphandlar digitala samhällstjänster (offentlig sektor) och vill veta hur du som beställare genom upphandling kan bidra till ökad digital inkludering.
* Är utvecklare i IT-branschen och vill veta hur du kan utforma tjänster som är relevanta för alla.

Tid: 24 mars 2021 kl. 9-15.
Plats: Digitalt via ZOOM
Se programmet för konferensen och gör din anmälan via den här länken.

Konferensen är kostnadsfri. Den arrangeras av Region Jönköpings län, med finansiering av Tillväxtverket, och i samverkan med Europa Direkt, Mötesplats Social Innovation samt Friskis & Svettis.Arrangör: Extern arrangör
Senast uppdaterad: 2021-03-23 08:21