April
20 april 2021 - 20 april 2021
10:00 - 11:00

Plats

Online


WebLearn: Återvinning av polymerer - varför det är en utmaning

Polymerer finns överallt och livet utan dem är otänkbart. De produceras dock i så stora mängder att de har överväldigat världens förmåga att hantera den förorening de redan har skapat. I framtiden kommer produktionen av dem att öka ytterligare på grund av deras barriäregenskaper.
I det här WebLearn-webbinaret fokuserar vi på återvinningsutmaningarna för polymerer i allmänhet och förpackningskvalitetspolymerer i synnerhet.
Webbinariet är öppet för alla, men är särskilt användbart för processingenjörerer, miljöaktivister, säljare, slutanvändare av plast och alla med intresse för återvinning av polymerer.
Efter webbinariet, som är på engelska, följer en halvtimmes gruppdiskussion och nätverkande.
Läs mer om webbinariet och gör din anmälan via den här länken.Arrangör: Tekniska Högskolan
Senast uppdaterad: 2021-04-16 14:31