Oktober
22 oktober 2021 - 22 oktober 2021
10:00 - 13:00

Plats

Digital


Disputation  Nan Jiang

Titel:
Radiation-Induced Xerostomia in Patients with Head and Neck Cancer - An Explorative and Interventional Study

Forskarutbildningsämne : Hälsa och Välfärd

Opponent: Professor Maria Larsson, Karlstad universitet

Huvudhandledare: Professor Jan Mårtensson, Hälsohögskolan Jönköping University

Välkomna!Arrangör: Hälsohögskolan
Senast uppdaterad: 2021-10-19 07:41