December
8 december 2021 - 8 december 2021
12:00 - 13:00

Plats

https://ju-se.zoom.us/j/4636101075


EU Wants JU!

Lunchwebinarium om hur du kan (och varför du skall!) anmäla dig som expertutvärderare inom Horisont Europa, ramprogrammet för forskning och innovation.

Som ett led i strategin att öka och säkra  JUs volym av externa forskningsanslag från Horisont Europa, behöver JU bygga större medvetenhet, kunskap, och djupare förståelse kring programmet, liksom förmåga att skriva denna typ av ansökningar, bland våra forskare.

Att verka som expert och utvärderare av Horisont Europa-ansökningar inom våra forskningsfält är en mycket effektivt väg till att förstå “utvärderarens perspektiv”, vad som krävs för att få höga poäng, och att därmed stärka sin förmåga att själv skriva framgångsrika ansökningar.

Dessa två webinarietillfällen tar upp:

·         Praktisk information om hur du anmäler dig som utvärderare i plattformen Funding and Tenders.

·         Information om vad det innebär att agera expertutvärderare: volym uppdrag, ersättning etc.

·         Mervärdet i att a) förstå policybakgrunden och “utvärderarens perspektiv”, b) få nya insikter och bättre egen förmåga att skriva starka ansökningar till Horisont Europa liksom indirekt till svenska finansiärer.

Zoomlänk till webbinariet: https://ju-se.zoom.us/j/4636101075

Webbinarierna hålles på engelska. Ingen förregistrering krävs!

För mer information kontakta Senior Research Advisor erik.eliasson@ju.seArrangör: Jönköping University
Senast uppdaterad: 2021-12-06 09:11