December
14 december 2021 - 14 december 2021
14:00 - 16:00

Plats

Zoom


Humaniora i ett demokratiskt samhälle: själarnas vägvisare eller stingande broms?

Hampus Östh Gustafsson, doktor i idéhistoria vid Uppsala universitet, talar utifrån sin avhandling om vilken samhällsroll humaniora har tillskrivits vid olika historiska tidpunkter. Presentationen mynnar ut i ett samtal om humanioras roll i vår samtid.

https://ju-se.zoom.us/j/62112371911Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast uppdaterad: 2021-12-07 11:44