December
14 december 2021 - 14 december 2021
13:00 - 15:00

Plats

Online


Avslutningskonferens för projektet e-merge

Det är dags att avsluta EU-projektet e-merge och vi kommer att berätta om de olika delar vi har genomfört under projektperioden. Konferensen kommer att hållas online och länk dit publiceras på e-merges hemsida den 13 december.

Centrum för e-handel och logistik
Utveckling inom e-handel och logistik är en av de viktigaste frågorna för Jönköpings län. Länets företag är redan starka inom båda dessa områden, men nu vill vi ta det ett steg längre. Jönköpings län ska bli ett ledande kunskaps- och utvecklingscentrum för e-handel och logistik. Vi ska inte bara följa med utvecklingen inom inom digitala affärer och hållbar logistik, vi ska leda den. Jönköpings län ska bli Sveriges och Skandinaviens främsta e-handelsnav. Välkommen till e-merge, ett treårigt projekt inom Region Jönköpings län.

Vad är e-merge?
I korthet knyter e-merge samman forskning, offentliga utvecklingsresurser och lokalt entreprenörskap. Vi gör det genom en samverkan mellan Region Jönköpings län, Jönköping University, Science Park och kommuner inom Jönköpings län. Till vår hjälp har vi förstås också ett starkt och proaktivt näringsliv, företrätt av Jönköpings Handelskammare. Projektet e-merge finansieras av Tillväxtverket och EU:s regionala utvecklingsfond.

Välkomna,
Niklas Engström, Huvudprojektledare, Region Jönköping Län,
Hamid Jafari, Delprojektledare, Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

Läs mer om e-merge och avslutningskonferensen härArrangör: Extern arrangör
Senast uppdaterad: 2021-12-10 14:56