Februari
1 februari 2022 - 1 februari 2022
18:00 - 20:00

Plats

Zoom


Välkommen till ämnesfortbildning i historia: Hur synliggör vi barns villkor i historien?

Välkommen till ämnesfortbildning i historia den 1 februari kl. 18–20! 
Då anordnar Historielärarnas förening i samarbete med en rad lärosäten en ämnesfortbildning i historia på temat ”Hur synliggör vi barns villkor i historien?”

 

HLF har bjudit in två av landets ledande forskare på området, professor Maria Sjöberg (Göteborgs universitet) och professor Johanna Sköld (Linköpings universitet) för att i två korta presentationer ge perspektiv på barns villkor i historien. Utifrån presentationerna, som sker via Zoom, följer ett kollegialt erfarenhetsutbyte där vi deltagare får möjlighet att förutsättningslöst diskutera temat med varandra: När och på vilka sätt synliggörs barn i vår historieundervisning?

 

Fortbildningen är kostnadsfri och vänder sig till alla som undervisar i historia i grundskolan och gymnasiet. Du kan  ta del av fortbildningen via Zoom där det anordnas samtal med kolleger från när och fjärran i breakout rooms. Du som vill delta kan skicka ett mejl till Anders Persson på adress ape@du.se senast den 28 januari.

 

Uppdatering 220118: Med anledning av rådande smittläge kommer fortbildningen tyvärr enbart att genomföras via Zoom.

Varmt välkomna!

Historielärarnas förening i samarbete med historieämnet vid Malmö universitet, Linköpings universitet, Högskolan Dalarna, Karlstads universitet och Jönköping UniversityArrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast uppdaterad: 2022-01-19 09:39