April
6 april 2022 - 6 april 2022
13:00 - 17:00

Plats

Zoom


Nodgemensam slutkonferens för ULF

ULF (Utveckling, Lärande och Forskning) är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University samverkar i den nod där Göteborgs universitet har huvudansvaret.

Mer information om vårt ULF-arbete hittar du här.Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast uppdaterad: 2022-02-23 15:32